Η ζωή είναι πολύ ειρωνική. Χρειάζεται θλίψη για να μάθουμε τι είναι ευτυχία, θόρυβος για να εκτιμήσουμε τη σιωπή και απουσία για να εκτιμήσουμε την παρουσία. - Ανώνυμος

Η ζωή είναι πολύ ειρωνική. Χρειάζεται θλίψη για να μάθουμε τι είναι ευτυχία, θόρυβος για να εκτιμήσουμε τη σιωπή και απουσία για να εκτιμήσουμε την παρουσία. - Ανώνυμος

κενό

Life is ironic and that’s true. We do not realize the value of certain things until and unless we lose it. Yes, looking around, you may not realize this now, but down the line, you are sure to grab the real sense of these words.

We do not appreciate anything till the time we own it. We take those things for granted and hardly bother to have a look at them and appreciate their value. This is how our psychology tends to work!

We start paying attention to those things only when we lose them. It is rightly said that it takes sadness to know about what happiness is!

You will never know about happiness, and not even realize that you are happy until and unless you have witnessed miseries and sorrows in your life.

Χορηγοί

You ought to experience some bad days in order to realize that you have been living a happy and good life all this while.

Consequently, you will be able to appreciate the value of silence only when you hear a lot of noise around you.

In the other way, it can be written as you would never be able to understand how silence and a calm surrounding would make you feel like until and unless you have got a messed up surrounding all around you.

Also, you will be able to understand the value of the presence of someone around you only when the person is no longer there.

Χορηγοί

It is only the absence of a person that will make you realize his or her presence. When someone is always there around you, we often take that person for granted.

Just for example, we have our mom always there for us, doing all the household chores, and thus, we do not realize her presence until and unless she goes elsewhere.

In the same way, we do not appreciate the value of something till the time we own them. We can only learn the value when that person is no more there.

Therefore, you must always make sure that you learn to value things until they are present in your life, because it would make absolutely no sense to value them once they are gone.

Χορηγοί
Μπορεί να σου αρέσει επίσης
Θεέ μου, όταν πονάω, θεραπεύω τον πόνο μου. Όταν σε αμφιβάλλω, δείξε μου τον δρόμο. Επιτρέψτε μου να ξέρω ότι η δύναμή σας είναι η δύναμή μου. Βοήθησέ με να περπατήσω σήμερα στην Ειρήνη, την Κατανόηση και την Αγάπη. - Ανώνυμος
Διαβαστε περισσοτερα

Θεέ μου, όταν πονάω, θεραπεύω τον πόνο μου. Όταν σε αμφιβάλλω, δείξε μου τον δρόμο. Επιτρέψτε μου να ξέρω ότι η δύναμή σας είναι η δύναμή μου. Βοήθησέ με να περπατήσω σήμερα στην Ειρήνη, την Κατανόηση και την Αγάπη. - Ανώνυμος

Θεέ μου, όταν πονάω, θεραπεύω τον πόνο μου. Όταν σε αμφιβάλλω, δείξε μου τον δρόμο. Ασε με…