Η ζωή δεν είναι να περιμένουμε να περάσει η καταιγίδα. Πρόκειται για την εκμάθηση του χορού στη βροχή. - Vivian Greene

Η ζωή δεν είναι να περιμένουμε να περάσει η καταιγίδα. Πρόκειται για την εκμάθηση του χορού στη βροχή. - Vivian Greene

κενό

Η ζωή δεν είναι να περιμένουμε να περάσει η καταιγίδα. Πρόκειται για την εκμάθηση του χορού στη βροχή.
- Vivian Greene