Όροι χρήσης

κενό

1. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Αυτοί οι Όροι Χρήσης λειτουργούν ως δεσμευτική συμφωνία ("Συμφωνία) μεταξύ εσάς και της Quotespedia (" εμάς "," εμείς "," μας "). Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο (ο «Ιστότοπος»), αναγνωρίζετε εποικοδομητική ειδοποίηση για αυτούς τους Όρους Χρήσης και τη συγκατάθεσή σας να δεσμευτείτε από τη γλώσσα του παρόντος.

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Πιστεύουμε ότι είμαστε διαφανείς όσον αφορά τις πρακτικές απορρήτου και συλλογής πληροφοριών, επομένως δημοσιεύσαμε ένα Πολιτική Απορρήτου για την οικοδόμησή σας.

3. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. Κατά την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε να σέβεστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων. Η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς διέπεται από και υπόκειται σε νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και άλλων νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε να μην ανεβάσετε, να κατεβάσετε, να εμφανίσετε, να εκτελέσετε, να μεταδώσετε ή να διανείμετε με άλλο τρόπο οποιαδήποτε πληροφορία ή περιεχόμενο (συλλογικά, "Περιεχόμενο") κατά παράβαση πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων, εμπορικών σημάτων ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας ή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με νόμους σχετικά με την ιδιοκτησία πνευματικών δικαιωμάτων και τη χρήση πνευματικής ιδιοκτησίας και θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν παραβιάσεις οποιωνδήποτε σχετικών νόμων και για τυχόν παραβιάσεις δικαιωμάτων τρίτων που προκαλούνται από οποιοδήποτε Περιεχόμενο που παρέχετε ή μεταδίδετε. Το βάρος της απόδειξης ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο δεν παραβιάζει νόμους ή δικαιώματα τρίτων ανήκει αποκλειστικά σε εσάς.

4. ΟΧΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΣ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΤΕ ΤΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΠΟΡΡΙΨΟΥΜΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ Ή ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Ή ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Ή ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΦΑΛΜΑ.

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ Ή ΣΥΜΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΧΑΜΗΛΗ ΚΕΡΔΗ, Ή ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ) ΑΦΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ Ή ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. Αυτός ο περιορισμός ισχύει ανεξάρτητα από το εάν οι ζημίες προέρχονται από παραβίαση συμβολαίου, αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία ή μορφή δράσης.

6. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΙ. Μπορούμε να συνεργαστούμε με έναν αριθμό συνεργατών και συνεργατών των οποίων οι ιστότοποι ενδέχεται να συνδέονται εντός του Ιστότοπου. Επειδή δεν έχουμε τον έλεγχο του περιεχομένου και της απόδοσης αυτών των ιστότοπων συνεργατών και συνεργατών, δεν κάνουμε υποσχέσεις ή εγγυήσεις σχετικά με την ακρίβεια, το περιεχόμενο ή την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτούς τους ιστότοπους και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ακούσια, απαράδεκτα, ανακριβές, παραπλανητικό ή παράνομο περιεχόμενο που μπορεί να βρίσκεται σε αυτούς τους ιστότοπους. Ομοίως, κατά καιρούς σε σχέση με τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς, ενδέχεται να έχετε πρόσβαση σε στοιχεία περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ιστότοπων) που ανήκουν σε τρίτους. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν παρέχουμε εγγυήσεις και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια, το νόμισμα, το περιεχόμενο ή την ποιότητα αυτού του περιεχομένου τρίτων και ότι, εκτός εάν ορίζεται ρητά διαφορετικά, οι παρόντες Όροι Χρήσης θα διέπουν τη χρήση οποιουδήποτε από εσάς. και όλο το περιεχόμενο τρίτων.

7. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ. Επιβάλλουμε ορισμένους περιορισμούς στην επιτρεπόμενη χρήση του ιστότοπου από εσάς. Απαγορεύεται η παραβίαση ή η απόπειρα παραβίασης οποιωνδήποτε χαρακτηριστικών ασφαλείας του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, (α) πρόσβασης σε περιεχόμενο ή δεδομένα που δεν προορίζονται για εσάς ή σύνδεση σε διακομιστή ή λογαριασμό στον οποίο δεν έχετε άδεια πρόσβασης. (β) απόπειρα ανίχνευσης, σάρωσης ή δοκιμής της ευπάθειας του Ιστότοπου ή οποιουδήποτε σχετικού συστήματος ή δικτύου ή παραβίασης μέτρων ασφαλείας ή ελέγχου ταυτότητας χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση · (γ) παρέμβαση ή απόπειρα παρέμβασης στην υπηρεσία σε οποιονδήποτε χρήστη, κεντρικό υπολογιστή ή δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, μέσω υποβολής ιού στον Ιστότοπο, υπερφόρτωσης, "πλημμύρας", "ανεπιθύμητων μηνυμάτων", "βομβαρδισμού αλληλογραφίας" ή "Συντρίβεται;" (δ) χρήση του Ιστότοπου για αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, προωθήσεων ή διαφημίσεων για προϊόντα ή υπηρεσίες · (ε) πλαστογράφηση οποιασδήποτε κεφαλίδας πακέτου TCP / IP ή οποιουδήποτε μέρους των πληροφοριών της κεφαλίδας σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή σε οποιαδήποτε δημοσίευση χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο · ή (στ) απόπειρα τροποποίησης, αντίστροφης μηχανικής, αποσύνθεσης, αποσυναρμολόγησης, ή άλλης μείωσης ή απόπειρας μείωσης σε μια αντιληπτή από τον άνθρωπο μορφή οποιονδήποτε από τον πηγαίο κώδικα που χρησιμοποιείται από εμάς για την παροχή του Ιστότοπου. Απαγορεύεται περαιτέρω η αντιγραφή οποιουδήποτε περιεχομένου στον Ιστότοπο, είτε χειροκίνητα είτε με αυτοματοποιημένα μέσα, χωρίς τη ρητή άδειά μας. Οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας του συστήματος ή του δικτύου ενδέχεται να σας επιβάλει αστική ή / και ποινική ευθύνη.

8. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε για ορισμένες πράξεις και παραλείψεις σας. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να μας κρατήσετε αβλαβείς από οποιεσδήποτε αξιώσεις, απώλειες, ευθύνες, ζημιές ή / και κόστος τρίτων μερών (συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών και εξόδων δικηγόρου) που προκύπτουν από την πρόσβασή σας ή τη χρήση του Ιστότοπου, την παραβίαση σας των παρόντων Όρων Χρήσης ή της παραβίασης ή παραβίασης από οποιονδήποτε άλλο χρήστη του λογαριασμού σας, οποιασδήποτε πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλου δικαιώματος οποιουδήποτε ατόμου ή οντότητας.

9. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ; ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας κρίνει ότι οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση στους παρόντες Όρους Χρήσης είναι ανεφάρμοστος, όλοι οι άλλοι όροι και προϋποθέσεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ. Καμία παραίτηση από οποιαδήποτε παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων Χρήσης δεν συνιστά παραίτηση από οποιαδήποτε προηγούμενη, ταυτόχρονη ή μεταγενέστερη παραβίαση της ίδιας ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης του παρόντος, και καμία παραίτηση δεν θα είναι αποτελεσματική εκτός εάν γίνει γραπτώς και υπογραφεί από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπος του κόμματος παραίτησης.

10. ΟΧΙ ΑΔΕΙΑ. Τίποτα που περιέχεται στον Ιστότοπο δεν θα πρέπει να κατανοηθεί ως παραχώρηση άδειας χρήσης οποιουδήποτε από τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσίας ή λογότυπα που ανήκουν σε εμάς ή από οποιονδήποτε τρίτο.

11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτούς τους Όρους και θα το κάνουμε δημοσιεύοντας ειδοποίηση στον ιστότοπο.